LstS Utvidgat strandskydd


Typ av Resurs: Datamängd
Ansvarig Organisation: Länsstyrelsen Värmland
Organisatorisk tillhörighet: LstS Samhällsbyggnadsenheten
Aktualitet
Förvaltningsstatus: Aktuell
Skapat data: 2014-12-01
Reviderat metadata: 2024-06-15
Reviderad data: 2020-09-28
Underhållsfrekvens: ingen
Beskrivning

Skikt med det utvidgade strandskyddet. Gäller fr o m 1 jan 2015. Observera, skiktet innehåller inte det generella strandskyddet (100 m).


FRAMTAGNING OCH UNDERLAG

RESTRIKTIONER
Användningsrestriktioner :
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/anvandningsrestriktioner.xml#CCby4.0
Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0)

Du har tillstånd att: DELA och BEARBETA

På följande villkor: ERKÄNNANDE och INGA YTTERLIGARE BEGRÄNSNINGAR.

Se mer information nedan.

Kortfattad beskrivning: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.sv

Full licenstext: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.sv
Åtkomstrestriktioner :
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/atkomstrestriktioner.xml#ImmateriellaRattigheterUpphovsratt
Immateriella rättigheter - Upphovsrätt
Geografi
Identifierare för Geografisk utsträckning:
   Typ av område: GeodataKälla:Datamängdens analyserade utsträckning
AdminOmråde:Län.Värmlands län

Maximera

LÄNKAR TILL DATA
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lsts.strandskydd_utvidgat.xml

SÖK VIDARE I GEODATAKATALOGEN
Länsstyrelsen VärmlandMer från : Länsstyrelsen Värmland

LstS SamhällsbyggnadsenhetenMer från : LstS Samhällsbyggnadsenheten
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
LstS Utvidgat strandskydd
Beskrivning

Skikt med det utvidgade strandskyddet. Gäller fr o m 1 jan 2015. Observera, skiktet innehåller inte det generella strandskyddet (100 m).

Resurstyp
Datamängd
Beskrivning av datamängd
Rumslig representation: Vektor

Geometrityp: Yta

Rumsligt referenssystem: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Språk i resurs: Svenska

Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Länsstyrelsen Värmland
Ansvarig organisation
varmland@lansstyrelsen.se
LstS Samhällsbyggnadsenheten
Kontakt
varmland@lansstyrelsen.se
Datum
Skapad data 2014-12-01
Reviderad data 2020-09-28
Reviderat metadata: 2024-06-15
Beskrivning av resurs
Underhåll
Underhållsfrekvens:

Kommentar:

Ämnesområden
Miljö,Samhälle och kultur,Insjövatten
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
GeodataKälla:Datamängdens analyserade utsträckning
Västligaste longitud 11.72805
Östligaste longitud 14.40231
Sydligaste latitud 59.0429
Nordligaste latitud 60.29553
Identifierare för geografisk utsträckning
AdminOmråde:Län.Värmlands län
Västligaste longitud 11.6911
Östligaste longitud 14.4759
Sydligaste latitud 58.7256
Nordligaste latitud 61.0559
Egenskaper för data
Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik
Referenssystem
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006
Tillhandahållande
Distributionskontakt
Format
Formatnamn Format URL Version Specification Specification URL
SDE Feature Class
10.3
Online-länkar
Typ av länk Adress Beskrivning
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lsts.strandskydd_utvidgat.xml
Atom
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lsts.strandskydd_utvidgat.xml

Atom-fil

Restriktioner
Åtkomstrestriktioner
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/atkomstrestriktioner.xml#ImmateriellaRattigheterUpphovsratt

Immateriella rättigheter - Upphovsrätt

Användningsrestriktioner
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/anvandningsrestriktioner.xml#CCby4.0
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2024-06-15
Resurstyp
Datamängd
Metadatastandard
SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0 ( 1.0 )
Identifierare för metadatamängden
29385b19-abef-419e-a45d-e31f5483ac05
Objekttypskatalog