LstAB GI BIOTOP SE steg1 2019


Typ av Resurs: Datamängd
Ansvarig Organisation: Länsstyrelsen Stockholm
Organisatorisk tillhörighet: LstAB Enheten för miljöanalys
Aktualitet
Förvaltningsstatus: Aktuell
Skapat data: 2024-02-02
Reviderat metadata: 2024-03-22
Underhållsfrekvens: ingen
Beskrivning

FRAMTAGNING OCH UNDERLAG

RESTRIKTIONER
Användningsrestriktioner :
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/anvandningsrestriktioner.xml#OkandaBegransningar
Okända begränsningar
Åtkomstrestriktioner :
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/atkomstrestriktioner.xml#OkandaBegransningar
Okända begränsningar
Geografi
Identifierare för Geografisk utsträckning:
   Typ av område: DataUtsträckning:AdminOmråde:Län.Stockholms län

Maximera

LÄNKAR TILL DATA
https://ext-geodata-lokala.lansstyrelsen.se/arcgis/services/LSTAB/lstab_gi_wms_gron_infrastruktur_vektor/MapServer/WMSServer?&layers=LstAB_GI_BIOTOP_SE_steg1_2019
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=73800e336b354504a1208dfbe134499c
http://kartografiska.se/wp-content/uploads/korr-K-o-B-nr-4-2022-web-v8.pdf
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lstab.LstAB_GI_BIOTOP_SE_steg1_2019.xml

SÖK VIDARE I GEODATAKATALOGEN
Länsstyrelsen StockholmMer från : Länsstyrelsen Stockholm

LstAB Enheten för miljöanalysMer från : LstAB Enheten för miljöanalys
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
LstAB_GI_BIOTOP_SE_steg1_2019
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
LstAB GI BIOTOP SE steg1 2019
Alternativ titel
LstAB BIOTOP SE 2019
Beskrivning
Resurstyp
Datamängd
Beskrivning av datamängd
Geometrityp: Yta

Språk i resurs: Svenska

Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Länsstyrelsen Stockholm
Ansvarig organisation
gis.stockholm@lansstyrelsen.se
LstAB Enheten för miljöanalys
Kontakt
stockholm@lansstyrelsen.se
Datum
Skapad data 2024-02-02
Reviderat metadata: 2024-03-22
Identifierare för resursen
980d93e2-8cfd-4f98-9823-576a222bc5d0
Beskrivning av resurs
Underhåll
Underhållsfrekvens:

Kommentar:

Ämnesområden
Miljö,Biologi och ekologi
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
DataUtsträckning:AdminOmråde:Län.Stockholms län
Västligaste longitud 17.2451
Östligaste longitud 19.9908
Sydligaste latitud 58.4889
Nordligaste latitud 60.2982
Egenskaper för data
Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik
Tillhandahållande
Online-länkar
Typ av länk Adress Beskrivning
https://ext-geodata-lokala.lansstyrelsen.se/arcgis/services/LSTAB/lstab_gi_wms_gron_infrastruktur_vektor/MapServer/WMSServer?&layers=LstAB_GI_BIOTOP_SE_steg1_2019
WMS
https://ext-geodata-lokala.lansstyrelsen.se/arcgis/services/LSTAB/lstab_gi_wms_gron_infrastruktur_vektor/MapServer/WMSServer?&layers=LstAB_GI_BIOTOP_SE_steg1_2019

LstAB GI BIOTOP SE steg1 2019 (WMS)

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=73800e336b354504a1208dfbe134499c
App
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=73800e336b354504a1208dfbe134499c

LstAB GI BIOTOP SE steg1 2019 - WebGIS

http://kartografiska.se/wp-content/uploads/korr-K-o-B-nr-4-2022-web-v8.pdf
Info
http://kartografiska.se/wp-content/uploads/korr-K-o-B-nr-4-2022-web-v8.pdf

Metod och- produktbeskrivning (pdf)

https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lstab.LstAB_GI_BIOTOP_SE_steg1_2019.xml
Atom
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lstab.LstAB_GI_BIOTOP_SE_steg1_2019.xml

Atom-fil

Restriktioner
Åtkomstrestriktioner
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/atkomstrestriktioner.xml#OkandaBegransningar

Okända begränsningar

Användningsrestriktioner
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/anvandningsrestriktioner.xml#OkandaBegransningar

Okända begränsningar

Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2024-03-22
Resurstyp
Datamängd
Metadatastandard
SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
35a88a36-d6c6-4b80-9e6c-738e63e3efdc
Objekttypskatalog