LstS Generellt strandskydd för mindre vattendrag (100m)


Typ av Resurs: Datamängd
Ansvarig Organisation: Länsstyrelsen Värmland
Organisatorisk tillhörighet: LstS Samhällsbyggnadsenheten
Aktualitet
Förvaltningsstatus: Aktuell
Skapat data: 2019-01-09
Reviderat metadata: 2024-06-07
Underhållsfrekvens: Kontinuerlig
Beskrivning

Enkeldragna vattendrag i Topografiska kartan (70-talet, skala 1:50 000) med generellt strandskydd.


FRAMTAGNING OCH UNDERLAG

Fastighetskartan. +/- 20 meter

RESTRIKTIONER
Användningsrestriktioner :
Inga tillämpliga villkor
Inga tillämpliga villkor

Det finns inga begränsningar i användning av resursen
Åtkomstrestriktioner :
Inga tillämpliga villkor
inga tillämpliga villkor
Geografi
Identifierare för Geografisk utsträckning:
   Typ av område: GeodataKälla:Datamängdens analyserade utsträckning

Maximera

LÄNKAR TILL DATA
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lsts.strandskydd_vd.xml

SÖK VIDARE I GEODATAKATALOGEN
Länsstyrelsen VärmlandMer från : Länsstyrelsen Värmland

LstS SamhällsbyggnadsenhetenMer från : LstS Samhällsbyggnadsenheten
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
LstS Generellt strandskydd för mindre vattendrag (100m)
Beskrivning

Enkeldragna vattendrag i Topografiska kartan (70-talet, skala 1:50 000) med generellt strandskydd.

Resurstyp
Datamängd
Beskrivning av datamängd
Rumslig representation:

Rumsligt referenssystem: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Språk i resurs: Svenska

Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Länsstyrelsen Värmland
Ansvarig organisation
varmland@lansstyrelsen.se
LstS Samhällsbyggnadsenheten
Kontakt
varmland@lansstyrelsen.se
Datum
Skapad data 2019-01-09
Reviderat metadata: 2024-06-07
Beskrivning av resurs
Underhåll
Underhållsfrekvens: Kontinuerlig

Kommentar:

Ämnesområden
Biologi och ekologi,Miljö,Insjövatten
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
GeodataKälla:Datamängdens analyserade utsträckning
Västligaste longitud 11.71011
Östligaste longitud 14.44894
Sydligaste latitud 59.05541
Nordligaste latitud 60.90612
Egenskaper för data
Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik

Fastighetskartan. +/- 20 meter

Referenssystem
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006
Tillhandahållande
Distributionskontakt
Format
Formatnamn Format URL Version Specification Specification URL
SDE Feature Class
10.3
Online-länkar
Typ av länk Adress Beskrivning
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lsts.strandskydd_vd.xml
Atom
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lsts.strandskydd_vd.xml

Atom-fil

Restriktioner
Åtkomstrestriktioner
Inga tillämpliga villkor

inga tillämpliga villkor

Användningsrestriktioner
Inga tillämpliga villkor

Inga tillämpliga villkor Det finns inga begränsningar i användning av resursen

Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2024-06-07
Resurstyp
Datamängd
Metadatastandard
SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0 ( 1.0 )
Identifierare för metadatamängden
48ce6e58-99e9-47f3-82b4-8cd7bb846c10
Objekttypskatalog