LstZ Värdefulla naturområden


Typ av Resurs: Datamängd
Ansvarig Organisation: Länsstyrelsen Jämtlands län
Organisatorisk tillhörighet: LstZ Naturvårdsenheten
Aktualitet
Förvaltningsstatus: Aktuell
Skapat data: 2023-06-22
Reviderat metadata: 2024-05-23
Reviderad data: 2024-05-06
Underhållsfrekvens: ingen
Beskrivning

FRAMTAGNING OCH UNDERLAG

Datamängden är en sammanslagning av två datamängder inom områdesskydd med begränsat urval av information i form av attribut.

RESTRIKTIONER
Användningsrestriktioner :
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/anvandningsrestriktioner.xml#CCby-sa4.0
Creative commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell (CC BY-SA 4.0)

Du har tillstånd att: DELA och BEARBETA

På följande villkor: ERKÄNNANDE DELALIKA och INGA YTTERLIGARE BEGRÄNSNINGAR.

Se mer information nedan.

Kortfattad beskrivning: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.sv

Full licenstext: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.sv
Åtkomstrestriktioner :
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/atkomstrestriktioner.xml#IngaBegransningar
Inga begränsningar
Geografi
Identifierare för Geografisk utsträckning:
   Typ av område: GeodataKälla:Datamängdens analyserade utsträckning

Maximera

LÄNKAR TILL DATA
https://ext-geodata-lokala.lansstyrelsen.se/arcgis/services/LSTZ/lstz_extern/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lstz.lstz_vardefulla_naturomraden.xml

SÖK VIDARE I GEODATAKATALOGEN
Länsstyrelsen Jämtlands länMer från : Länsstyrelsen Jämtlands län

LstZ NaturvårdsenhetenMer från : LstZ Naturvårdsenheten
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
LstZ Extern (WMS-tjänst)
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
LstZ Värdefulla naturområden
Beskrivning
Resurstyp
Datamängd
Beskrivning av datamängd
Rumslig representation: Vektor

Geometrityp: Yta

Rumsligt referenssystem: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006

Språk i resurs: Svenska

Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Länsstyrelsen Jämtlands län
Ansvarig organisation
jamtland@lansstyrelsen.se
LstZ Naturvårdsenheten
Kontakt
jamtland@lansstyrelsen.se
Datum
Skapad data 2023-06-22
Reviderad data 2024-05-06
Reviderat metadata: 2024-05-23
Identifierare för resursen
4f60dd24-1571-4927-b5e5-b9ddfc3d5963
Beskrivning av resurs
Underhåll
Underhållsfrekvens:

Kommentar:

Ämnesområden
Biologi och ekologi,Miljö
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
GeodataKälla:Datamängdens analyserade utsträckning
Västligaste longitud 12.07107
Östligaste longitud 16.84805
Sydligaste latitud 61.52732
Nordligaste latitud 65.03619
Egenskaper för data
Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik

Datamängden är en sammanslagning av två datamängder inom områdesskydd med begränsat urval av information i form av attribut.

Referenssystem
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006
Relaterad information / resurser
Relaterad resurs Alternativt namn Har relation
LstZ Länsstyrelsen Jämtlands län publika karttjänst (WMS) 30f013f0-52aa-46b2-97b3-b0243ea03b22 Ingår i Tjänst
Tillhandahållande
Distributionskontakt
Online-länkar
Typ av länk Adress Beskrivning
https://ext-geodata-lokala.lansstyrelsen.se/arcgis/services/LSTZ/lstz_extern/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS
WMS
https://ext-geodata-lokala.lansstyrelsen.se/arcgis/services/LSTZ/lstz_extern/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

LstZ Värdefulla naturområden ingår i visningstjänsten

https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lstz.lstz_vardefulla_naturomraden.xml
Atom
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/gemensamt/geodata/ATOM/ATOM_Lstz.lstz_vardefulla_naturomraden.xml

Atom-fil

Restriktioner
Åtkomstrestriktioner
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/atkomstrestriktioner.xml#IngaBegransningar

Inga begränsningar

Användningsrestriktioner
https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/codelist/metadata/anvandningsrestriktioner.xml#CCby-sa4.0
Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2024-05-23
Resurstyp
Datamängd
Metadatastandard
SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
52aec480-bb40-42bd-9492-28ad0e36b9ee
Objekttypskatalog