LST SMHI Klimatserier Meteorologi utökade snöindikatorer för norrlandslänen (tjänst) EXT


Typ av Resurs: Datamängd
Ansvarig Organisation: Länsstyrelsen Gävleborg
Organisatorisk tillhörighet: LST Generellt kartstöd
Aktualitet
Förvaltningsstatus: Aktuell
Publicerat data: 2021-04-01
Skapat data: 2020-12-01
Reviderat metadata: 2023-12-18
Underhållsfrekvens: ingen
Beskrivning

FRAMTAGNING OCH UNDERLAG

Skapat av SMHI: Snöindikatorer för de nordliga länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.

RESTRIKTIONER
Användningsrestriktioner :
Inga tillämpliga villkor
Inga tillämpliga villkor

Det finns inga begränsningar i användning av resursen
Åtkomstrestriktioner :
Inga tillämpliga villkor
inga tillämpliga villkor
Geografi
Identifierare för Geografisk utsträckning:
   Typ av område: DataUtsträckning:EgetRitatOmråde:Snöindikatorer för de nordliga länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Maximera

LÄNKAR TILL DATA
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3b68ed3d177d806751d10b60/1615292167684/Sn%C3%B6%20i%20famtida%20klimat%20F%C3%B6r%20de%20sju%20nordligaste%20l%C3%A4nen.pdf
https://ext-geodata-nationella.lansstyrelsen.se/arcgis/rest/services/SMHI/lst_smhi_klimatserier_meteorologi_utokade_snoind/MapServer
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Gemensamt/Geodata/Datadistribution/ZIP/LST_SMHI_Klimatserier_Meteorologi_utokade_snoindikatorer.zip

SÖK VIDARE I GEODATAKATALOGEN
Länsstyrelsen GävleborgMer från : Länsstyrelsen Gävleborg

LST Generellt kartstödMer från : LST Generellt kartstöd
Denna flik visar dokumentation från WMS-tjänstens Capabilities-information. Denna information är huvudsakligen inriktad mot specialister som arbetar med Geodatatjänster
Alla Metadata
Information om resurs
Identfiering
Titel
LST SMHI Klimatserier Meteorologi utökade snöindikatorer för norrlandslänen (tjänst) EXT
Beskrivning
Resurstyp
Datamängd
Beskrivning av datamängd
Språk i resurs: Svenska

Kontakt
Kontakt
Namn Organisationsnamn Ansvarsområde E-Post
Länsstyrelsen Gävleborg
Ansvarig organisation
gavleborg@lansstyrelsen.se
LST Generellt kartstöd
Kontakt
servicedesk@lansstyrelsen.se
Datum
Skapad data 2020-12-01
Publicerat 2021-04-01
Reviderat metadata: 2023-12-18
Identifierare för resursen
fc3b9d3b-fd36-472a-8b16-f8aa420893eb
Beskrivning av resurs
Underhåll
Underhållsfrekvens:

Kommentar:

Ämnesområden
Atmosfär, klimatologi och meteorologi
Information om utsträckningar
Utsträckning
Geografisk utsträckning
Identifierare för geografisk utsträckning
DataUtsträckning:EgetRitatOmråde:Snöindikatorer för de nordliga länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.
Västligaste longitud 11.4603
Östligaste longitud 24.4449
Sydligaste latitud 58.6489
Nordligaste latitud 69.3387
Egenskaper för data
Kvalitetsinformation
Tillkomsthistorik

Skapat av SMHI: Snöindikatorer för de nordliga länen Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg, Dalarna och Värmland.

Tillhandahållande
Distributionskontakt
Online-länkar
Typ av länk Adress Beskrivning
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3b68ed3d177d806751d10b60/1615292167684/Sn%C3%B6%20i%20famtida%20klimat%20F%C3%B6r%20de%20sju%20nordligaste%20l%C3%A4nen.pdf
Info
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.3b68ed3d177d806751d10b60/1615292167684/Sn%C3%B6%20i%20famtida%20klimat%20F%C3%B6r%20de%20sju%20nordligaste%20l%C3%A4nen.pdf
https://ext-geodata-nationella.lansstyrelsen.se/arcgis/rest/services/SMHI/lst_smhi_klimatserier_meteorologi_utokade_snoind/MapServer
Rest
https://ext-geodata-nationella.lansstyrelsen.se/arcgis/rest/services/SMHI/lst_smhi_klimatserier_meteorologi_utokade_snoind/MapServer
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Gemensamt/Geodata/Datadistribution/ZIP/LST_SMHI_Klimatserier_Meteorologi_utokade_snoindikatorer.zip
data
https://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Gemensamt/Geodata/Datadistribution/ZIP/LST_SMHI_Klimatserier_Meteorologi_utokade_snoindikatorer.zip
Restriktioner
Åtkomstrestriktioner
Inga tillämpliga villkor

inga tillämpliga villkor

Användningsrestriktioner
Inga tillämpliga villkor

Inga tillämpliga villkor Det finns inga begränsningar i användning av resursen

Information om metadata
Språk i metadata
Svenska
Datum för metadata
2023-12-18
Resurstyp
Datamängd
Metadatastandard
SS-EN-ISO-19115:2005-NMDP 4.0 ( 4.0 )
Identifierare för metadatamängden
77751aa4-ef11-4d3f-b5bf-32fd86c53766
Objekttypskatalog